سه شنبه چهارم خرداد ۱۳۸۹

تزئینات آشپزخانه عروس

در چیدمانهای اتاق عروس و وسائل عروس روبان خیلی نقش مهمی دارد. شما باید بستن پاپیون را خیلی خوب یاد بگیرید که کارهای شما خیلی خرفه ای دیده شود. این چند تصویر نشان میدهد که بستن روبان به روش صحیح چقدر مهم است.

آشپزخانه

آشپزخانه

آشپزخانه

آشپزخانه

آشپزخانه

آشپزخانه

نوشته شده توسط الینا در ۱۷:۵۵ بعد از ظهر |  لینک ثابت   • 
 

ترجمه قالب
رضا امین زاده
 
Powered By
BLOGFA.COM