شنبه چهارم خرداد 1387

آراستن گل در گلدان

این گلهای زیبا که در گلدان های مختلف تزئین شده  بیشتر از شاخه درخت و یا شاخه درخت مو استفاده شده است. این شاخه های خشک درختها  که به نظر ما زیبا نیستند با چند شاخه گل در کنارشان زیبائی منزل شما را صد چندان میکنند. فقط به چیدمان گلها خوب دقت کنید و ببینید که چقدر ساده ولی با مهارت آنها را کنار هم گذاشته اند. در سری های بعدی در این زمینه بیشتر میتوانید از این نوع تزئینات الهام بگیرید و میز شام و یا گوشه ای از پذیرائی خود را بیارائید.

 

نوشته شده توسط الینا در 8:43 قبل از ظهر |  لینک ثابت   • 
 

ترجمه قالب
رضا امین زاده
 
Powered By
BLOGFA.COM